e
sv

Uzaktan (Online) Sağlık Hizmeti Verebilmek İçin Gereklilikler Nelerdir?

714 Okunma — 05 Aralık 2022 12:55
avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Pandeminin hayatımıza getirdiği farkındalıklardan biri de uzaktan sağlık hizmetinin gerekliliği idi. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Şubat ayında bu konuda önemli bir adım atarak “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” ‘i yayınladı.  Yönetmeliğin tam metnine 10 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz (Sayı: 31746).

Türkiye’nin en büyük Fiziksel, Mental ve Sosyal Sağlık Platformu olmak için yola çıkmış olan ve Sağlık Bakanlığı Uzaktan Sağlık Hizmeti Lisansı’nı geçtiğimiz ayda alan Cepte Sağlık ekibi olarak bu yazımızda ilgili yönetmelik ve sürece değinelim istedik.

Yayınlanan yönetmelikte uzaktan sağlık bilgi sistemi ve uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni olmak üzere iki ana unsur yer almakta. Uzaktan sağlık bilgi sisteminin Bakanlığın belirlemiş olduğu asgari standartlara uygun olarak geliştirilmesi gerekiyor. Daha sonra Bakanlık tarafından tescil edilmesi gerekiyor. Bu tescilin usûl ve esasları yine bakanlık tarafından belirleniyor. Bakanlık aynı zamanda daha sonra yapacağı değişikliklerin kendileri tarafından belirlenen sürede halihazırdaki yazılıma yansıtılması isteniyor.

Uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni başvurusu gerekli belgelerle, bu belgeler ilgili yönetmeliğin Ek-1’inde yer alıyor, Sağlık Müdürlükleri’ne yapılıyor. Müdürlüklerdeki ilgili komisyonlar uygunluğa karar verdikleri takdirde ilgili izin alınıyor.

Uzaktan sağlık hizmeti sunulmasında özellikle dikkat edilmesi gereken ve Bakanlık tarafından altı çizilen noktalar var. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

USBS Kayıtlı Firmalarından olan Online Sağlık Bilişim Hizmetleri bu konuda sizlere destek oluyor.

 • Verilecek olan uzaktan sağlık hizmetinin devam eden bir tedaviyi aksatmaması gerekiyor.
 • Acil durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerekiyor.
 •  Tarafların açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alınmasının yasak olduğu; ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtların tutulacağı, kişisel verilerin korunması mevzuatına ve mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı bilgi sistemine aktarılacağının bilinmesi gerekiyor.
 • Tıbbi veya hukuki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek uzaktan sağlık hizmetinin her zaman sonlandırılabilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

Bakanlık sağlık hizmeti sunumu kapsamında yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin genel usûl ve esasların uzaktan sağlık hizmeti için de geçerli olduğunu belirtiyor.

Yönetmelikte kişisel verilerin korunması ile ilgili de ayrıntılı bir madde mevcut.  Verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbir ve ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü hizmeti veren sağlık tesisi ve sağlık mensubunun sorumluluğunda yer alıyor. Hizmet veren ve hizmet alanın açık rızası olmaksızın görüntülü ve sesli olarak kayıt almak ya da hizmet esnasında fotoğraf çekilmesi de yasaklanmış durumda.

Bakanlık -bu konudaki yasak ve sınırlamalarından bazıları şu şekilde. (Ayrıntılara ilgili yönetmeliğin 14. Maddesi’nden ulaşabilirsiniz.)

 • Bakanlıktan izin almadan uzaktan sağlık hizmeti sunulamaz.
 • Adına çalışma belgesi düzenlenmemiş sağlık mesleği mensubu aracılığı ile uzaktan sağlık hizmeti sunulamaz.
 • Türkiye’de meslek ifasına yetkili olmayan sağlık mesleği mensubu tarafından uzaktan sağlık hizmeti sunulamaz.
 • Uzaktan sağlık hizmeti sunumunda Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından kaydedilmiş tıbbi cihazlar kullanılır.
 • Uzaktan sağlık hizmeti amacının dışında kullanılamaz
 • Uzaktan sağlık hizmeti alacak kişiye randevu programlarında sağlık tesisine gelme imkanını zorlaştıracak ya da engelleyecek düzenlemeler yapılamaz.
 • Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen veriler ancak mevzuat kapsamındaki amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. Mevzuat haricindeki işlemler yasaktır.

USBS Kayıtlı Firma ve Uzaktan (Online) Sağlık Hizmeti Verebilmek İçin Gereklilikler için tıklayın.

Aktif USBS Listesi 

 

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

Uzaktan (Online) Sağlık Hizmeti Verebilmek İçin Gereklilikler Nelerdir?